PARTNERI: Prihlásenie | Registrácia | Objednávka

Články

Tagy

7 chýb pri výbere dlažby

Výber dlažby je rozhodnutím na dlhé roky a mali by sme mu venovať dostatok času. Pri nevhodne zvolenej dlažbe môžeme byť nespokojný s celkovým výsledkom. Dodatočná výmena dlažby býva finančne aj časovo náročná. Napriek dôležitosti výberu dlažby sa stretávame s rovnakými chybami, ktoré zákazníci opakovanie robia.

1. Nevhodný výber farby dlažby

Nevhodný výber farby dlažby, či už samotnej alebo v spojení s plotom, prípadne farbou domu je najčastejšou chybou. Veľa zákazníkov prichádza s predstavou kúpiť dlažbu vo svojej obľúbenej farbe. Zákazník však nemyslí dopredu. Neuvažuje o dlažbe ako o prvku, ktorý by mal ladiť s fasádou domu. Problémy robí aj plot, ktorý sa k dlažbe alebo domu nehodí a jednotlivé farby spolu neladia. Ak si pri výbere nie ste istý, riaďte sa zlatou zásadou „menej farieb je viac“.

2. Hrúbka, respektíve pojazdnosť dlažby

Zákazníci bežne očakávajú, že môžu jazdiť autom po veľkoformátovej dlažbe v rozmere 80x80 cm. Máme takúto dlažbu v ponuke, ale niektoré veľkoformátové modely nie sú pojazdné. Ak uvažujeme, že niekedy budeme po dlažbe jazdiť alebo využívať ju na parkovanie automobilu, vyberať musíme len z pojazdných dlažieb. Pri pojazdnej dlažbe rozlišujeme pojazdnosť pre hmotnosť do 3,5 tony a nad 3,5 tony.  

3. Nevhodne zvolená veľkosť dlažby

Zákazníci často volia trendové veľkoformátové dlažby. Tieto dlažby však nie sú vhodné na malé terasy a úzke chodníky. Veľkoformátová dlažba na malom priestore v konečnom dôsledku nepôsobí dobre. Je natlačená do úzkych priestorov a potom dochádza k sklamaniu z výsledku. Veľkoformátová dlažba vynikne na väčších plochách.

4. Realizácia dlažby neskúseným majstrom

Po zakúpení dlažby si veľa z nás myslí, že nájsť dobrého a skúseného realizátora je jednoduché a zároveň majster vie prísť okamžite. Treba počítať, že tí najlepší sú často obsadení na pol roka až rok dopredu. Samotný nákup dlažby je vhodné spraviť v predstihu. V opačnom prípade nastáva problém s termínmi a zákazníci sa snažia vybaviť pokládku rýchlo a zveria ju neovereným majstrom. Dlažba je investícia a odporúčame ju zveriť skúsenému majstrovi. Pri neodbornej pokládke môže dôjsť k poškodeniu dlažby a k strate záruky poskytovanej výrobcom.     

5. Finančná stránka - výber lacnej dlažby

Zákazníci sa rozhodnú pre lacnejšiu dlažbu v snahe čo najviac ušetriť. Je potrebné si uvedomiť, že samotná pokládka, príprava terénu, dovoz a odvoz materiálov stojí spolu niekoľkonásobne viac ako samotná dlažba. Tento fakt zákazníci zistia až po uložení, keďže na pohľad je vidieť dlažbu a nie podkladové vrstvy, ktoré sú cenovo v podstate rovnaké ako samotná dlažba. Pri výbere lacnej neznačkovej dlažby je aj samotná kvalita a životnosť dlažby nižšia. Aj pri výbere dlažby by sme preto mali o dlažbe uvažovať ako o dlhodobej investícii a mali by sme sa riadiť legendárnym výrokom Henryho Forda: „Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci“.

6. Nevhodné skladovanie dlažby

Nevhodné skladovanie dlažby na nezhutnenom teréne môže spôsobiť poškodenie dlažby pri dlhodobom uložení. Zároveň skladovanie vo vlhkom prostredí podporuje tvorbu výkvetov. Následkom nevhodného skladovania dochádza k reklamácii, ktorá bola spôsobená výlučne nevhodným skladovaním.

7. Časovanie - riešenie dlažby na poslednú chvíľu

Výber dlažby vyžaduje čas. Pri výbere v časovej tiesni dochádza k nepremysleným kombináciám dlažby a vhodných doplnkov a výsledný efekt nevyzerá dobre. Prípadne si zákazníci vyberajú len dlažby, ktoré sú okamžite k odberu - lebo realizátor príde o 2 dni. Jednoducho nemyslia dopredu a konajú v strese.

Plánujete túto sezónu kupovať novú dlažbu? Zastavte sa u nás v ABWlande v Kráľovej pri Senci. S výberom dlažby vám poradí samotný výrobca. Na najväčšej výstavnej ploche v okolí nájdete rôzne dizajnové štýly, prejdete sa po svojej novej dlažbe a dotknete sa svojho nového plotu.

7 chýb pri výbere dlažby
Predchádzajúci článok
Ako správne vybrať dlažbu na terasu
Ako správne vybrať dlažbu na terasu

Stavebné práce na pozemku sa chýlia ku koncu. Dom postavený, stromy na záhrade zasadené, už stačí len položiť dlažbu... V tomto kroku si však často nevieme rady. Treba ohlásiť pokládku dlažby na obecnom úrade? Je zámková dlažba alebo oplotenie zákonom definovaná ako stavba? Tak ako to je?

Stavebné povolenie

Stavby, zmeny stavieb a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočniť iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa podľa zákona  vyžaduje pri stavbách každého druhu, bez ohľadu na ich vyhotovenie, účel a čas trvania, ak stavebný zákon neustanoví inak.

Ohlásenie obecnému úradu treba pri jednoduchej stavbe, pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach. Medzi takéto drobné stavby radíme napríklad garáž, kôlňu, prístrešok či záhradný domček, vo všeobecnosti prízemné a podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2. Ľudia však často nemajú informáciu o tom, že za drobné stavby sa považuje aj nové oplotenie alebo pokládka dlažby.

Náležitosti drobnej stavby

K ohláseniu drobnej stavby sa teda pripojí list vlastníctva alebo iný doklad potvrdzujúci právny vzťah k nehnuteľnosti, jednoduchý situačný výkres, podklady s náležitosťami žiadosti na ohlásenie drobnej stavby. Súhlas vydáva obecný úrad. Za ohlásenie drobnej stavby je účtovaný správny poplatok 10 EUR.

Opravy dlažby a oplotenia

A ako to je s opravou oplotenia a výmeny jeho častí? Tieto činnosti radíme medzi udržiavacie práce a stavebné úpravy, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie obecnému úradu, ak sa touto opravou nemení trasa konkrétneho plota. To isté platí pre opravu či výmenu dlažby.  

Preto aj pri zveľaďovaní záhrady a zastavaných plôch nemôžeme nikdy zabúdať na povinnosti vyplývajúce zo zákona. Vyhneme sa tak prípadnej finančnej sankcií až do výšky 331 eur, ktorá nám môže byť uložená pri dodatočnom povoľovaní drobnej stavby.

Nasledujúci článok
Je zámková dlažba stavbou?
Ako správne vybrať dlažbu na terasu

Stavebné práce na pozemku sa chýlia ku koncu. Dom postavený, stromy na záhrade zasadené, už stačí len položiť dlažbu... V tomto kroku si však často nevieme rady. Treba ohlásiť pokládku dlažby na obecnom úrade? Je zámková dlažba alebo oplotenie zákonom definovaná ako stavba? Tak ako to je?

Stavebné povolenie

Stavby, zmeny stavieb a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočniť iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa podľa zákona  vyžaduje pri stavbách každého druhu, bez ohľadu na ich vyhotovenie, účel a čas trvania, ak stavebný zákon neustanoví inak.

Ohlásenie obecnému úradu treba pri jednoduchej stavbe, pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach. Medzi takéto drobné stavby radíme napríklad garáž, kôlňu, prístrešok či záhradný domček, vo všeobecnosti prízemné a podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2. Ľudia však často nemajú informáciu o tom, že za drobné stavby sa považuje aj nové oplotenie alebo pokládka dlažby.

Náležitosti drobnej stavby

K ohláseniu drobnej stavby sa teda pripojí list vlastníctva alebo iný doklad potvrdzujúci právny vzťah k nehnuteľnosti, jednoduchý situačný výkres, podklady s náležitosťami žiadosti na ohlásenie drobnej stavby. Súhlas vydáva obecný úrad. Za ohlásenie drobnej stavby je účtovaný správny poplatok 10 EUR.

Opravy dlažby a oplotenia

A ako to je s opravou oplotenia a výmeny jeho častí? Tieto činnosti radíme medzi udržiavacie práce a stavebné úpravy, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie obecnému úradu, ak sa touto opravou nemení trasa konkrétneho plota. To isté platí pre opravu či výmenu dlažby.  

Preto aj pri zveľaďovaní záhrady a zastavaných plôch nemôžeme nikdy zabúdať na povinnosti vyplývajúce zo zákona. Vyhneme sa tak prípadnej finančnej sankcií až do výšky 331 eur, ktorá nám môže byť uložená pri dodatočnom povoľovaní drobnej stavby.

Tagy