PARTNERI: Prihlásenie | Registrácia | Objednávka

O nás

AUSTRIA BETON WERK, s. r. o., je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou vo svojom segmente. Pravidelne dopĺňa a rozširuje svoj sortiment ako aj technologické postupy výroby, ktoré sú na vysokej úrovni prepracovanosti a spoľahlivosti.

 

Spoločnosť ABW bola založená v roku 1999 a zaoberá sa výrobou a predajom betónovej dlažby – zámkovej a systémovejcestných a záhradných obrubníkov, výrobou plotových systémov (Alpský plot – štiepaný povrch, resp. Kreativ – hladký povrch), ďalej svahových oporných systémov (vegetačné tvárnice – štiepaný povrch) a murovacích systémov (šalovacie, obvodové a priečkové tvárnice).

 

Portfólio spoločnosti sa okrem bežných výrobkov priemyselnej výstavby orientuje aj na prvky záhradnej architektúry a je pravidelne dopĺňané a rozširované podľa trendov a požiadaviek trhu.

 

Všetky výrobky sú certifikované a rovnako spĺňajú všetky vlastnosti požadované platnými predpismi EÚ.


Predaj výrobkov spoločnosti je zabezpečený sieťou obchodných partnerov - stavebnín, stavebných a realizačných firiem takmer po celom Slovensku, ako aj v zahraničí. Okrem výroby a predaja poskytuje spoločnosť aj technické poradenstvo prostredníctvom svojich predajcov priamo v sídle spoločnosti, resp. prostredníctvom obchodného zástupcu, nakoľko hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka. Viac informácií o produktovom portfóliu môžete získať na našej webovej strávne v sekcií PRODUKTY