PARTNERI: Prihlásenie | Registrácia | Objednávka

Registrácia

Pre registráciu je potrebné vyplniť nasledujúce údaje.

Formát: +421 905 123 456
5 čísiel

Zaslaním tohto formulára dáva fyzická osoba súhlas v zmysle $4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracúvanie uvedených osobných údajov spoločnosťou AUSTRIA BETON WERK s.r.o., IČO: 35 771 895, so sídlom Poľnohospodárske družstvo, Kráľová pri Senci 900 50, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1 v oddieli Sro vo vložke 19568/B za účelom ich využitia na interné spracúvanie štatistických údajov a informovanie o odborných a marketingových aktivitách spoločnosti. Spoločnosť zároveň garantuje, že zaslané údaje nebudú v žiadnej forme poskytnuté tretím osobám.