Pozor – na čo sa nevzťahuje záruka?


Farebné rozdiely pri dlažbe

Nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru. Keďže sa dlažba vyrába prírodným procesom, rôzne šarže rovnakého výrobku môžu mať pôsobením rôznych vplyvov a výroby odlišný farebný odtieň. V praxi sa preto odporúča odber z rôznych výrobných šarží zároveň, aby sa vytvorila pravidelná farebná mozaika namiesto jednoliatého celku, kde farebne nesedí pár kusov dlažby. Ak si striktne potrpíte na čo najväčšiu farebnú stálosť všetkých kusov, dohliadnite na to, aby dlažba pochádzala z jednej palety.

Výkvety

Vznikajú pri výrobnom procese a ich výskyt je prirodzeným javom, ku ktorému dochádza pri vzlínaní vody k povrchu betónového výrobku. Biely, vápencový prášok však okrem estetickej vady nespôsobuje žiadnu ujmu na výrobkoch.  Všetky výkvety zmiznú do 2-3 rokov od osadenia dlažby alebo múru. Predísť sa im dá najmä použitím kvalitného a hustého betónu pri výrobe a dôkladnému prevedeniu prípravných – zemných prác a izolácie.

Pokládka a mechanické poškodenie

Chyby, ktoré vzniknú mechanickým poškodením alebo nedodržaním postupu od výrobcu sa taktiež nevzťahujú na reklamačný poriadok. Za tieto chyby je zodpovedný samotný pokladač dlažby. Ak sa chcete tejto chybe vyhnúť, vyberajte si overených pokladačov s množstvom pozitívnych referencií.

Malé rozdiely v rozmeroch výrobkov

Tento problém je možné reklamovať v prípade, ak tolerancia prekročí údaje zapísané v parametroch zvolenej dlažby. Rozptyl musí byť väčší ako +- 3 mm. Aj preto sa odporúča pokladať dlažbu s malými medzerami, keďže úplne rovnaké rozmery sa  nedajú výrobou dosiahnuť. Každý kus dlažby je originál a preto treba aj jej pokládku vykonávať s týmto zreteľom.

Návrat hore