Pokládka dlažby bez problémov

Pri kladení dlažby je najdôležitejšia správna príprava, ktorá vám pomôže predísť mnohým zbytočným starostiam. Pokládka dlažby svojpomocne alebo s majstrom má v oboch prípadoch svoje výhody aj nevýhody. Ponúkame vám pohľad na oba druhy riešení.

 

Celkový vzhľad rodinného domu či záhrady dotvárajú spevnené plochy. V súčastnosti vďaka širokému spektru tvarov, farieb a vzorov sú ponúkané nespočetné možnosti stvárnenia exteriéru. Pokládka dlažby sa však môže spájať s množstvom chýb, ktoré vám môžu pokaziť výsledný efekt. Ako teda na pokládku dlažby? Svojpomocne alebo s majstrom?

 

Pokládka dlažby sa nezaobíde bez pripraveného plánu

 

Účel využitia dlažobnej plochy, či už ide o terasu, chodník alebo príjazdovú cestu pre auto, musí byť vopred premyslený. Dlažbu vyberáme na základe účelu, na ktorý bude vydlaždený priestor slúžiť a pritom zohľadňujeme záťažové vlastnosti materiálu, ktorý použijeme. Taktiež je dôležité vymerať si plochu na ktorú budete zámkovú dlažbu pokladať. Druhou úlohou je načasovanie a začiatok prác. Pokládku dlažby vykonávame za vhodných klimatických podmienok, ciže v období, keď nemrzne a neprší. Pred začiatkom práce je už dôležité mať vybraný vzor pokladania dlažby či plotových tvárnic.

 

Ako inšpiráciu vzorov pokládky dlažby môžete využiť aj vzorkovník, ktorý nájdete pod jednotlivými dlažbami na stránke www.abw.sk/betonova-dlazba. Pokládka dlažby sa realizuje na kvalitne pripravený a spevnený podklad, ktorý zaručí dlažbe dlhoročnú stabilitu a funkčnosť. Ak máme vymeraný pozemok na dlažbu, je potrebné zhutniť a urovnať podkladovú zeminu pomocou vibračnej dosky. Poslednou fázou je finálna úprava, kedy medzi škáry betónovej dlažby pomocou metly zmetieme jemný kremičitý piesok. Nezabúdajte však na to, že spôsob uloženia sa vždy líši v závislosti od pevnosti a druhu podkladu, preto neexistuje jednotný spôsob a návod uloženia dlažby.

 

Chyby, ktoré môžu vzniknúť pri svojpomocnej realizácii pokládky dlažby

 

- nedostatočná kontrola dodaného materiálu

- nezohľadnenie podlažia ( pôda má na každom mieste trochu iné vlastnosti a kvalitu, čo vo finále ovplyvňuje aj proces kladenia a výslednej stability dlažby)

- nedostatok vrstiev - nesprávne zhutnené podložie a povrch dlažby

- nedodržanie odporúčanej šírky škár

- výrazné farebné odchýlky

- neodborné lepenie záhradných platní

 

Stabilita zámkovej dlažby nezávisí len od kvality materiálu, ale aj od kvality jej položenia. Aj keď pokládka dlažby nie je náročná, vyžaduje sa pri nej určitá miera zručností a praxe. Šikovní domáci majstri, ktorí majú za sebou nejakú prax to však podľa návodu a dodržaní pokynov zvládnu.

 

Na pokládku dlažby je v dnešnej dobe už bežné využívať aj pomoc odborníkov, ktorý vám pomôžu. Technicko - poradenský servis pri realizovaní betónových dlažieb a stavbe plotov zo svojich výrobkov poskytuje spoločnosť ABW všetkým svojím zákazníkom. ABW spolupracuje s odborníkmi vo viacerých regiónoch Slovenka. Svojich partnerov má pre Bratislavu a okolie, Senec a okolie, Piešťany a okolie, Dunajskú Stredu a okolie, Martin a okolie, Trenčín a okolie, ako aj pre Maďarsko. Informácie o partneroch a technicko - poradenskom servise nájdete na www.abw.sk/technicko-poradensky-servis

 

Pokládka dlažby s majstrom

 

Čo všetko vám majster zabezpečí? To je asi prvá a základná otázka, ktorú si položí každý, kto uvažuje nad pomocou majstra. Pri výbere dlažby vám pomôže spoločnosť ABW, ktorej návrh podčiarke krásu vášho bývania harmonickým prepojením interiéru s exteriérom, zladením farieb, vzorov a typov. V prípade záujmu vám taktiež vedia vypracovať grafický návrh dlažobnej plochy a/alebo plotu a orientačnú spotrebu prvkov. Následne si s pomedzi partnerov ABW vyberiete majstrov, ktorí vám zrealizujú pokládku dlažby priamo u vás doma.

 

Služby, ktoré majstri ponúkajú

 

- úprava terénu, výkopové a zemné práce

- drobné búracie práce

- dodanie všetkých podkladových materiálov

- dodanie zámkovej dlažby (podľa požiadaviek zákazníka)

- pokládka zámkovej dlažby

- realizácia práce na základe projektu

 

Či už svojpomocne alebo s majstrom pokládka dlažby sa realizuje na niekoľko rokov. Preto je dôležité už dopredu zvážiť svoje možnosti a zručnosti, aby ste boli s výsledným efektom spokojní. Obe možnosti majú svoje výhody aj nevýhody. Pri svojpomocnej realizácii si pokládku zabezpečujete vo vlastnej réžii, kedy si sami určíte čas a v neposlednom rade ušetríte aj financie za externú prácu majstrov. Nevýhodou svojpomocnej pokládky sú možné chyby, ktoré môžu pri realizácii pokládky vzniknúť a následná nespokojnosť s výsledným efektom.

 

Majstri sú odborníci vo svojom obore a ich práca je vysoko profesionálna. Treba však mať na pamäti, že najmä počas letných mesiacov je dôležité objednať si ich v dostatočnom časovom predstihu z dôvodu častej časovej vyťaženosti. Ich profesionálny pohľad a prax sú výhodou avšak táto služba sa prevedie do ceny práce, ktorú majstrom za pokládku zaplatíte. Je teda na vás pre ktorú možnosť pokládky zámkovej dlažby sa rozhodnete. Dôležité si je však pamätať, že výsledný efekt je kombináciou viacerých faktorov, ktoré musia byť spolu prepojené. Nič sa nesmie spraviť iba na polovicu.

Návrat hore