Oporné múry v záhrade?


Oporné múry hrajú dôležitú úlohu najmä v svahovitom teréne

Najrozšírenejšie sú v súčasnosti múry z betónových tvárnic. Ľahko sa s nimi pracuje, sú pekné na pohľad a sú konštrukčne pevné.

Oporné múry vybudované z betónových tvárnic získavajú stále väčšiu popularitu vďaka jednoduchosti výstavby a estetickým kvalitám.

 

Predstavenie

Oporný múr je špeciálne navrhnutý múr, ktorý na jeden strane drží zeminu a na druhej strane stojí voľne. Pomáha prekonávať rozdiely v úrovni výšok v svahovitom teréne. Pomáha vytvárať plochy v strmom teréne, ktoré sa potom dajú lepšie využiť. Napríklad ako plocha na športovanie či príjazdová cesta. Dobre navrhnutý oporný múr môže slúžiť ako vyvýšený záhon s lepším odvodnením, kým vrchné plochy múrikov slúžia ako miesta na sedenie. Oporný múr má aj estetickú funkciu a dodá vášmu exteriéru nezvyčajné línie a prevýšenia.

 

Aký potrebujem?

Oporné múry sa rozdeľujú do dvoch skupín podľa ich výšky. Nižšie ako 1,2 m môžu byť navrhnuté a postavené bez projektu a výpočtu. Tie, ktoré sú vyššie ako 1,2 m vyžadujú oveľa väčšie základy kvôli trvalému a silnému bočnému tlaku zeminy. Peter Molnár zo spoločnosti Austria Beton Werk tvrdí, že taký múr musí navrhnúť odborník, aby boli dodržané všetky dôležité parametre. Jedná sa najmä o dostatočne  hlboké základy a prípadnú výstuž železom. Oporné múry sú dlhodobá investícia. Tlak na oporný múr je však tvorený nielen hmotnosťou samotnej zeminy, ale aj dažďovou vodou, ktorá vsiakne do vyvýšenej pôdy za múrom. Tá spôsobuje nahromadenie hydrostatického tlaku, ktorý dokáže spôsobiť zlyhanie múru. S múrom tak musí byť vytvorený aj dokonalý  drenážny systém.

Návrat hore