Oplotenie pozemku zabezpečí ochranu majetku aj súkromie

Aký vysoký má byť plot pri rodinnom dome?

 

Oplotenie alebo plot je voľne stojaca stavba, na ktorú sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť a slúži na vymedzenie vlastníckych hraníc záhrady či pozemku. Pre svoju dĺžku patrí oplotenie k najdrahším záhradným stavbám a preto by sa jeho výber nemal podceňovať. Okrem ochrany majetku planí aj funkciu estetického ukončenia pozemku, ktoré je viditeľné zvonka aj zvnútra.

 

Estetické hľadisko vs. hľadisko bezpečnosti domova

 

Cieľom stavby plota je v prvom rade vymedzenie hraníc a ochrana pozemku pred neželanými návštevníkmi, zvedavými pohľadmi, ale aj vytvorením súkromia. Za týmto účelom siaha väčšina majiteľov po nepriehľadných plotoch, ktoré plnia funkciu ochrannú aj estetickú. Nepriehľadné múrové oplotenie z betónu je masívne a trvanlivé. K jeho výhodám patrí aj schopnosť chrániť proti prachu, hluku a emisiám z dopravy. Betónový plot vytvára akúsi vonkajšiu bariéru, vnútri priestoru však vytvára súkromie.

 

Kombinácia bezpečnosti a estetického hľadiska plotu, je pri použití betónových tvárnic decentná, zaujímavá, ale aj štýlová. Betónové tvárnice na plot z Austria Beton Werk sú kvalitné a funkčné, ale aj dostupné v rôznych farebných prevedeniach, takže ich ľahko doladíte s farbou fasády. Betónový plot drží krok aj s dizajnom a preto je dostupný v rôznych štýloch (štiepaný betónový plot, otĺkaný plot, betónový plot v štandardnom povrchu). Štýl oplotenia je iný pri firemných objektoch, iný pri domoch a záhradách. Napr. betónový plot v jednoduchom štýle s hladkým povrchom je vhodný k priemyselným zónam, štiepaný betónový plot je ideálnou voľbou k domom a záhradám.

 

Výhody betónového plotu

- dlhodobá životnosť
- bezpečnosť
- odolnosť voči extrémnym podmienkam
- prirodzený, decentný aj štýľový vzhľad
- bezúdržbovosť ( v porovnaní s dreveným či plechovým plotom)

 

Pravidlá a povinnosti pri stavbe plotu

 

Pri stavbe oplotenia je dôležité dodržať niekoľko podmienok. Prvou je naštudovať si všeobecné záväzné nariadenia mesta alebo obce, kde idete plot stavať. Je možné, že vami vybraná lokalita má vlastné nariadenie na výšku plota z ulice, ale aj medzi susedmi či na materiál, ktorý môže byť pri stavbe použitý. Druhou podmienkou je ohlasovacia povinnosť, pri ktorej stačí vyplniť tlačivo na ohlásenie drobnej stavby s priloženou potrebnou dokumentáciou. Vo všeobecnosti platí, že oplotenie si môže urobiť vlastník pozemka bez súhlasu suseda, avšak výlučne na svojom pozemku. Žiadna časť oplotenia nesmie bez súhlasu suseda stáť na jeho pozemku, teda za hranicou vášho pozemka. Na Slovensku je zaužívaná zvyklosť, že vlastník pozemku si plot zvykne stavať z pravej strany. Susedia sa môžu aj dohodnúť, že plot postavia spoločne na hranici pozemka tak, aby bola polovica oplotenia na pozemku jedného aj druhého suseda.

 

Aká je ideálna výška plotu?

 

Určenie ideálnej výšky plotu pri rodinnom dome či záhrade je na rozhodnutí každého majiteľa. Štandardne sa oplotenie pri rodinných domoch stavia do výšky 1,8 až 2 metere. Táto výška zaručuje bezpečnosť aj súkromie. Odborníci za ideálnu výšku plotu považujú výšku 1,5 až 1,8 metra, teda výšku, ktorá nie je vyššia ako človek.

 

Existuje však niekoľko zaužívaných výšok pri stavbe plotov, ktoré ohraničujú pozemok. Plot do výšky 1 metra plní skôr symbolickú funkciu. Využíva sa ako ohraničenie pozemku malých záhrad či otvorených predzáhradiek v meste.

 

Plot do výšky 1,5 metra ohraničuje pozemok, vo výhľade však stále neprekáža. Táto výška plotu na hranici so susedmi, však už môže spôsobiť zatienenie pozemku susedov, preto si treba dať pozor aby susedovi nevznikla ujma.

 

Plot do výšky 1,8 metra vytvára už vysokú vymedzovaciu a priestorotvornú funkciu, napriek tomu pohľad na dom narušiť nemusí. Jedná sa o pohľadovú a súčasne bezpečnostnú bariéru.

 

Plot nad 1,8 metra je potrebné ohlásiť stavebnému úradu. Plot s takouto výškou vytvára už vysokú vymedzovaciu funkciu a izolovanosť od vonkajšieho okolia.

Návrat hore