Kvalitné základy = kvalitná stavba

Trvanlivosť a spoľahlivosť stavby sú mimoriadne závislé na kvalitnom základe. Bez ohľadu na to, ako výnimočne je objekt navrhnutý či štruktúrovaný, bez správne uložených základových tvárnic budova dlho nevydrží. Ide oskutočne kritický krok pri budovaní a nekvalitný vyhotovenie by sa vám mohlo draho vypomstiť. V tomto článku si povieme, ako správne vybudovať obvodový múr pomocou tvárnic.

 

Základy musia dokonale vytvrdnúť

 

Než začneme pokladať tvárnice, dôkladne skontrolujeme, prípadne opravíme všetky merania a skorigujeme potrebné rozmery podľa stavebných plánov. Obvodové steny sa budujú po dokonalom vytvrdnutí základov, aby bolo možné ich zaťažiť. Pod obvodovou stenou musí byť izolácia, a to pre vzlínajúcu vlhkosť. Prvú tvárnicu vždy položíme v najvyššom rohu základovej dosky, perom na vonkajšiu stranu. Umiestnime ju na vápenno-cementovú maltu. Dôkladne skontrolujeme vodorovnosť a výšku osadenia rohovej tvárnice pomocou laserovej vodováhy alebo nivelačným prístrojom. Hrúbka vápenno-cementovej malty, na ktorú ukladáme prvý rad tvárnic, sa mení v závislosti od nerovnosti základu, najmenej však 20 mm. Na zachovanie rovnosti vo vodorovnom smere využívame murársku šnúru.

 

Ako postupovať pri ukladaní vyšších radov?

 

Pri ukladaní vyšších radov taktiež nesmieme z očí pustiť zvislosť a vodorovnosť, pričom používame vodováhu a murársku šnúru. Ešte než začneme s lepením ďalšieho radu tvárnic, vyčistíme povrch ložnej škáry od prachu a nečistôt. Následne môžeme nanášať maltu rovnomerne pomocou murárskej zubovej lyžice v hrúbke 2 – 3 mm. S ďalším radom opäť začíname od rohov dovnútra. Preväzovanie zvislých škár musíme robiť s presahom najmenej 100 mm. A správnosť osadenia každej tvárnice kontrolujeme vodováhou.

 

V prípade, že používame hladkú tvárnicu bez pera a drážky, nanášame maltu aj na zvislý spoj. Tvárnicu priložíme čo najtesnejšie k susednej tvárnici a až potom ju položíme na vrstvu malty. Pri posúvaní tvárnice vodorovne by sa totiž mohlo stať, že maltu natlačíme k zvislej škáre a vznikne zvislá vzduchová medzera nevyplnená spojovacou maltou. Nanášame toľko malty, aby sa zbytočne nevytláčala zo spoja a zarovnávame ju pomocou hladiaceho noža.

 

Nezabúdame dodržiavať výškové pomery, pričom takto pokračujeme po celom obvode plánovej stavby.

Návrat hore