Dlažba do garáže je trvanlivé riešenie

Ak staviate novú alebo rekonštruujete starú garáž, stojíte aj pred otázkou, aká podlaha je do garáže najlepšia. Požiadavky na podlahovú krytinu sú špecifické, nakoľko je potrebné, aby podlaha v garáži odolala silnej záťaži, striedaniu teplôt, bola funkčná s minimálnymi nárokmi na údržbu a dlhou životnosťou. Dlažba do garáže ponúka komfortné a pohodlné riešenie.

 

Veľkosť auta a odolnosť dlažby

 

Dlažbu do garáže je potrebné vyberať podľa samotného typu garáže a vlastnostiach podkladu, na ktorom bude postavená. V štandardných garážach, ktoré sú súčasťou domov sa rovnako, ako pri príjazdovej ceste používa zámková dlažba, ktorá je vhodná aj pre automobily. Vo všeobecnosti platí, že menšie rozmery dlažobných kociek znamenajú aj väčšiu odolnosť a nosnosť. Výšku dlažby volíme podľa predpokladaného zaťaženia auta, t.j. pre auto do 3,5 t volíme dlažbu vysokú 6 cm, pre autá nad 3,5 t dlažbu vysokú 8 cm. Využitie zámkovej dlažby do garáže ako podlahy je možné aj v prípade oceľových, drevených alebo montovaných garáží, ktoré nemajú vybetónovanú základnú dosku.

 

Zámková dlažba do garáže je vhodná nielen ako príjazdová cesta a chodník, ale poslúži aj ako príjazd do dvora, ktorý v mnohých prípadoch slúži ako garážové státie, prípadne garážové státie s prístreškom. V prípade garážového státia s prístreškom je potrebný súhlas na výstavbu. Pri zastavanej ploche do 25 m2, nepodpivničenej a bez napojení na inžinierske siete môžete stavať na základe ohlásenia miestnemu alebo mestskému úradu. Ten určí, či stavebné práce povolí, alebo potrebujete stavebné povolenie.

 

Na vytvorenie podlahy v garáži je možné použiť aj veľkoformátovú dlažbu do garáže, ktorá je pochôdzna, a zároveň plne pojazdná aj automobilmi nad 3,5 t. Tu je však potrebné zvoliť väčšiu hrúbku platne, ideálne vo výške 8 cm.

 

Ako položiť dlažbu do garáže?

 

Dôležitou súčasťou pokládky dlažby je aj príprava podložia, od ktorého sa odvíja celková kvalita položenej zámkovej dlažby. V prípade garážového státia alebo vjazdu do garáže kopeme na vytýčenej ploche do hĺbky výkopu takmer 1 meter. Podklad dlažby je potrebné najprv zhutniť. Prvá vrstva by mala mať výšku okolo 35 cm a mala by ju tvoriť kamenná drvina s hrubosťou okolo 30 mm. Po zhutnení vrstvy položíme druhú vrstvu, ktorá je tvorená z jemnejšej kamennej drviny s hrubosťou do 8 mm vo výške cca 10 cm. Tento proces vrstvenia opakujeme dvakrát po sebe ( prvá vrstva, druhá vrstva, prvá vrstva a potom opäť druhá vrstva). Dôležité je dodržanie rovnosti a vyspádovania plochy pre položenie zámkovej dlažby. Po položení dlažby zasypeme plochu napr. kremičitým pieskom s veľmi jemnou zrnitosťou, cez ktorý neporastie burina. Plochu opäť zhutníme, ideálne vibračnou doskou. Následne plochu opäť zasypeme pieskom.

 

Betónová zámková dlažba je riešením pre automobilové státie

 

- betónová zámková dlažba je odolná voči zaťaženiu a bezpečná, 

- jej moderné spracovanie ponúka rôznu varibialitu a pestrosť, takže dlažba nebude nudná, 

- v prípade poškodenia, je možné dlažbu opraviť (jednotlivé dlažobné prvky sa dajú vybrať a po skončení práce sa dajú bez problémov vložiť späť, takže výzor plochy ostane zachovaný), 

- betónová dlažba odoláva aj najvyšším teplotám (k jej pozitívnym vlastnostiam patria aj zachovanie drsnosti povrchu, odolnosť voči deformáciám a vysoká trvácnosť), 

- je mrazuvzdorná a odolná voči soliam, suchá, pomerne jednoduchá montáž, takmer okamžitá možnosť prevádzky, - nenáročná a jednoduchá údržba, stopercentná recyklovateľnosť, 

- možnosť kombinácie s vodopriepustnými a zatrávnenými plochami,

Návrat hore