Ako vybudovať betónový plot

Betónové oplotenie - spoľahlivé, pevné, vkusné a ... jednoduché!

 

Betónové oplotenie predstavuje v súčasnosti finančne prístupnú, spoľahlivú a esteticky lahodiacu formu oplotenia. A dobrú správu máme aj pre majstrov kutilov: súčasne je aj pomerne jednoduché na montáž. Napriek nie príliš vysokým nárokom na zručnosť sa však musí montáž betónového oplotenia riadiť istými základnými pravidlami, ktoré zaručujú vybudovanie odolného, trvanlivého plotu.

 

Zacieľte na kvalitný základ pre betónové plotenie

 

Najdôležitejším bodom samotného procesu montáže je presné určenie osi plota. Betónové oplotenie môže byť postavené úplne na vlastnom pozemku alebo osou sa nachádzajúc na hranici, kým plot sám sa bude nachádzať spolovice na oboch pozemkoch. Na vyznačenie plánovanej osi budovania sa často využívajú oceľové laná, ktoré sa natiahnu pozdĺž osi, aby presne určili pozíciu panelov a základov. Ďalším krokom sú základy pre stĺpy. V závislosti od veľkosti stĺpov by sa priemer základov mali pohybovať od cca 30 do 50 cm. Stĺpy by mali byť v betóne ponorené do výšky asi 50 cm a základy hlboké od 70 do 100 cm. Všeobecné pravidlo hlási, že hĺbku základov treba určiť na základe hĺbky premŕzania zeminy, ktorá vo väčšine oblastí činí asi 0,8 m. Pri piesočnatých zeminách je možné zúžiť základy na 60 či 70 cm, avšak nejde o odporúčané riešenie.

 

Dôsledná montáž betónového plotu

 

Po tom, čo betónové základy zalejete maltou, počkajte aspoň 7 dní, kým začnete s montážou panelov. V tejto fáze je dôležité betón niekoľkokrát denne opracovávať vodou, aby ste ho ochránili pred praskaním. Medzi stĺpmi nechajte odstup minimálne 1 – 2 cm, aby ste mohli panely voľne umiestniť. Počas montáže za sebou nasledujúcich stĺpov by ste nemali odstupy medzi nimi pustiť z očí. Medzi jednotlivé stĺpy sa zhora umiestnia panely. Odporúča sa však umiestniť najprv všetky spodné panely a až potom montovať ďalšie diely. Takto si môžete overiť, či sa odstup medzi stĺpmi dodržal.

Návrat hore