Ako ukladať exteriérovú dlažbu?

Správne uloženie dlažby patrí medzi jednoduchšie stavebné úkony pri prácach okolo domu. Musíte však disponovať aspoň základnou zručnosťou pri manuálnej práci. Majte však na pamäti, že zlá pokládka bude vašou chybou a výrobca za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť.

Správna príprava

Je veľmi dôležitou súčasťou, keďže kvalitne pripravený podklad zaručí dlažbe dlhoročnú funkčnosť. Ak máme vymeraný pozemok, kde chceme dlažbu klásť, je potrebné urovnať podkladovú zeminu na čo najrovnejšiu plochu. Nalepšie sa to robí elektrickou ubíjačkou. Kraje kladenej plochy obložíme vhodnými obrubníkmi, ktoré kladieme do suchéhco betónu. Dbáme na ich rovné položenie podľa vodováhy. Do priesotru na kladenie dlažby pridáme prvú vrstvu hrubého štrku, ktorú vyrovnáme elektrickou ubíjačkou. Na vrstvu hrubého štrku ešte pridáme jemnejšiu vrstvu štrku, ktorú zarovnáme do roviny a výšky zodpovedajúcej pre vašu dlažbu.

Samotné kladenie

Ak máme správne vyrovnaný a ubitý podklad, kladenie by malo byť jednoduchšou časťou. Záleží však od konkrétnej dlažby. Ak sa jedná o rovnaké tvary postupujte jednoducho po kusoch. Ak máte k dispozícií dlažobné sety s rôznymi tvarmi alebo chcete vytvoriť farebné obrazce, predpripravte si ich ,,nasucho“ vedľa ukadaného priestoru. Pri každej položenej dlažbe však dodržujte správnu škáru a dlažbu ubite kladivom. Ak potrebujete rezať alebo zmenšiť dlažobné kocky, použite štiepačku, no môže postačiť aj brúska s vhodným rezacím kotúčom.

Záverečné doladenie

Na záver si pripravte jemný štrk, ktorý treba pomocou metly zamiesť do škár vzniknutých pri pokládke. Získame tak prirodzenejší a celistvejší vzhľad položenej plochy. Na záver nezabudnite ešte raz dôkladne ubiť celú plochu elektrickou ubíjačkou. Tento úkon je tým posledným pri vlastnom pokladaní dlažby. Ak si však nie ste istý a chcete prvotriednu kvalitu, určite sa obráťte na lokálnych majstrov s referenciami, na ktorých prácu sa možno spoľahnúť. 

Návrat hore