Ako sa zbaviť výkvetov na dlažbe

Tvorba výkvetov vo forme bielych fľakov na betóne je prirodzeným javom. Aj keď si to neuvedomujeme, betón je živý materiál, ktorý neustále pracuje a vyvíja sa. Môže tento prirodzený jav poškodiť vašu dlažbu?

Vznik výkvetov je veľmi úzko prepojený s vlhkosťou, teplotou a poveternostnými podmienkami. Výkvety vznikajú reakciou oxidu vápenatého, ktorý je prirodzenou súčasťou každej betónovej zmesi. Oxid vápenatý s vodou vytvorí hydroxid vápenatý, ktorý sa postupne presunie na povrch dlažby alebo múru a v kombinácii s oxidom uhličitým vytvorí uhličitan vápenatý, ktorý je viditeľný vo forme bieleho povlaku známeho ako vápenatý výkvet. Podstatné však je, že časom výkvet sám od seba zmizne a povrch dlažby alebo múru sa vráti do svojho pôvodného stavu.

Správny typ piesku zohráva kľúčovú rolu pri výkvetoch. Vďaka vhodnému druhu piesku na škárovanie sa môžeme vyhnúť neželaným bielym fľakom. Obyčajný piesok podporuje vznik výkvetov na betóne, preto by sa na škárovanie mal zvoliť prírodný kremičitý piesok.


Taktiež hutnosť betónu zmenšuje rozmery pórov, čo zabraňuje šíreniu vlhkosti. Výkvety na betóne sa najčastejšie objavujú vo vlhkom podnebí počas jesene a zimy. Je ale nutné si uvedomiť, že výkvety nemajú žiadny negatívny vplyv na kvalitu betónu a ide o prirodzený jav tohto materiálu v živom prostredí, ktorý sám od seba časom zmizne.

Aj z tohto dôvodu nie je možné výkvety reklamovať.

Pokiaľ nechcete čakať, môžete použiť prípravky na báze organických a anorganických kyselín, ktoré rozpustia neželaný biely fľak. Použitie kyseliny však môže poškodiť samotný povrch betónu, preto je potrebné kyselinu najprv odskúšať na menšej časti ošetrovaného povrchu. Ak nechcete riskovať poškodenie vašej dlažby, je najlepšie počkať a nechať prírodu, aby si s tým poradila sama.

Návrat hore