Aké sú základné zložky betónu?


Exteriérová dlažba

Exteriérová dlažba sa dnes vyrába z rôznych materiálov. Dnes si však niečo povieme o betóne, ktorý je tu s nami už niekoľko tisíc rokov.

Betón je v základe dômyslená zmes cementu, vody a štrku. Možno ho však ešte doplniť farebnými pigmentmi a rôznymi ďalšími prísadami na zlepšenie jeho kvality a výdrže. Ak teda betón neobsahuje rôzne dodatočné prímesi, môžeme ho hodnotiť ako prírodný materiál. Jeho prednosti poznali už aj starí Rímania, ktorí z neho stavali svoje monumentálne stavby. Rímske Koloseum alebo Panteón iba dokazujú kvalitu a trvácnosť tohto materiálu.

Cement

Základnou zložkou betónu je cement. Poznáme rôzne druhy cementu, ktoré majú svoj špecifický účel a využitie. Podľa smerníc, sa v našom stavebníctve vyžívajú tri základné druhy cementu. Najpevnejší je portlandský cement, ktorý sa označuje ako 42,5 R. Je určený na veľké,železobetónové stavby, kde je nutná maximálna pevnosť v čo najkratšom čase. Cementy na výrobu dlažieb sa označujú ako 22,5 R a 32,5 R. Tieto cementy možno použiť na všetky stavebné činnosti spojené s vašim domom a jeho okolím.

Voda

Najkvalitnejší betón vznikne vtedy, keď na jeho výrobu použijeme pitnú vodu. Ak použijeme inú vodu, treba sa presvedčiť, či neobsahuje iné látky ako napríklad piesok alebo chemikálie, ktoré by mohli zapríčiniť zastavenie tuhnutia betónu. Podiel vody v zmesi závisí od stavby, ktorú ideme realizovať. Betón na dlažbu potrebuje na 1m³  100 až 160 litrov vody.

Štrk a piesok

Pri výbere štrku sa treba sústrediť na kamenivo s nízkym obsahom hliny a prachových častíc. Taktiež je dôležité, aby zmes obsahovala zrniečka približne rovnakej veľkosti. Ako koncový užívateľ sa však nad tým nemusíte trápiť, keďže značkové zmesi obsahujú správne vytriedený štrk. Na 1m³ betónovej zmesi sa z celkovej hmostnosti kameniva dodržiava pomer 30 % piesku a 70% štrku.  Pri základovom betóne vhodnom aj na dlažby, sa používa pomer 1:3, čo znamená 1 kg cementu na 3 litre kameniva a štrku. 

Návrat hore