Ziegelstein Vzor 1

Výpočet spotreby

Ziegelstein Vzor 2

Výpočet spotreby

Ziegelstein Vzor 3

Výpočet spotreby

POZNÁMKA:

Uvedené výsledné hodnoty sú orientačné.