ZÁKLADNÉ KROKY PRE ÚSPEŠNÉ POLOŽENIE DLAŽBY

PLAZA MULTIFORMÁT XL

 

1. Dlažbu ukladajte naraz z 3 paliet

Betónová dlažba Plaza Multiformát XL je vytvorená z prírodných materiálov. Na dosiahnutie čo najlepšieho efektu odporúčame dláždiť plochu vrstvami dlaždíc u troch paliet súčasne. Tak sa jednotlivé odtiene dokonale premiešajú a vytvoria maximálny vizuálny efekt.

 

Obrazok

2. JEDNOTLIVÉ VRSTVY PALETY PREPOJTE posunom vzoru

Multiformátová dlažba Plaza multiformát XL je navrhnutá na vytváranie nepravidelného vzoru ukladaného v líniách. Pre zjednodušenie pokládky sa dlažba vo výrobe ukladá priamo na palety vo vrstvách, ktoré už vytvárajú vzor. Na prepojenie stačí vymeniť posledné kusy v druhom a štvrtom rade (viď schéma).

 

PLAZA multiformát XL Vzor 1

1. Ukladanie jednotlivých prvkov do vzoru

1a. Vzor „1“ vytvorený na ploche posunutý o 150 mm

Obrazok

1b. Vzor „1“ vytvorený na ploche posunutý o 450 mm

Obrazok

Výpočet spotreby