ZÁKLADNÉ KROKY PRE ÚSPEŠNÉ POLOŽENIE DLAŽBY

Kráľovská XL

1. Dlažbu ukladajte naraz z 3 paliet

Betónová dlažba Kráľovská XL je vytvorená z prírodných materiálov. Na dosiahnutie čo najlepšieho efektu odporúčame dláždiť plochu vrstvami dlaždíc u troch paliet súčasne. Tak sa jednotlivé odtiene dokonale premiešajú a vytvoria maximálny vizuálny efekt.

 

 

Obrazok

 

2. Prepojiť vrstvy dlažby na ploche

Dlažba Kráľovská XL je navrhnutá na vytváranie nepravidelného vzoru ukladaného v líniách. Pre zjednodušenie pokládky sa dlažba vo výrobe ukladá priamo na palety vo vrstvách, ktoré už vytvárajú vzor. Vzor sa vytvára položením jednotlivých vrstiev vedľa seba.

 

Vzor 1

 

Ukladanie jednotlivých prvkov do vzoru 1

Obrazok

Vyloženie vzoru 1 - nepárna vrstva                         Vyloženie vzoru 1 - párna vrstva

 

Vzor 1 typ „A“ vytvorený na ploche

Obrazok

 

Vzor 1 typ „B“ vytvorený na ploche posunutý o 17,5 cm

Obrazok

 

Výpočet spotreby

Vzor 2

 

Ukladanie jednotlivých prvkov do vzoru 2

Obrazok

Vyloženie vzoru 2 typu „A“

 

Vzor 2 typ „A“ vytvorený na ploche

Obrazok

 

Vzor 2 typ „B“ vytvorený na ploche posunutý o 17,5 cm

Obrazok

Výpočet spotreby

Vzor 3

Vzor je vhodný na veľké plochy, lebo je nepravidelný tzv. „divoká väzba" a prvky dlažby treba pri krajoch dorezať.

 

Ukladanie jednotlivých prvkov do vzoru 3

Obrazok

Vyloženie vzoru 3 - „divoká väzba"

 

Vzor 3 vytvorený na ploche

Obrazok

Výpočet spotreby