Poradňa

Čo sú výkvety?

Betón je produkt vyrábaný z prírodných surovín. Základ tvorí kamenivo, cement a voda. Zloženie vstupných surovín nie je vždy stabilné, má svoje prirodzené odchýlky.

Všeobecný technologický postup uloženia betónovej dlažby

Zemné práce, podkladové vrstvy a škárovanie, ručná pokládka dlažby, pokládka zatrávňovacej dlažby, pokládka dlažby vo farebnom prevedení a melírované prevedenie.

Všeobecný technologický postup uloženia plotových tvárnic

Zemné práce, zhotovenie základu, ukladanie tvárnic, zalievanie výplňovým betónom, ukladanie krycích platní.

Ukladanie multiformátovej dlažby SMARTLINE

V prílohe nájdete návod na ukladanie dlažby SMARTLINE.

Ukladanie multiformátovej dlažby PLAZA multiformát

V prílohe nájdete návod na ukladanie dlažby PLAZA multiformát - odporúčame dva varianty ukladania - s preložením prvkov alebo s posunutím každého druhého radu položených vrstiev o 30cm. Nech sa páči, vyberte si...

Návod na ukladanie multiformátovej dlažby SOFTLINE a AVENUE.

V prílohe nájdete návod na ukladanie celého radu dlažieb SOFTLINE a AVENUE.

Nezabudnite, dlažbu treba ukladať naraz z troch paliet, aby sa jednotlivé prvky premiešali a vyložená plocha bola farebne vyvážená.

Návrat hore