Aktuálne prijaté opatrenia ABW

top
 


Vážení zákazníci a obchodní partneri,
vzhľadom na aktuálny vývoj sme v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia našich zamestnancov okamžite prijali prísne opatrenia proti šíreniu COVID-19:

-

Všetky návštevy zákazníkov a obchodných partnerov vo všetkých priestoroch nášho výrobného závodu a administratívnej budovy, sú až do odvolania zakázané.

-

Výroba a expedícia tovaru pokračuje podľa naplánovaných vývozov a bez zmeny v štandardnom výrobnom a logistickom procese.

-

Nakládka tovaru bude prebiehať v pondelok až piatok od 7.00 hod. do 16.00 hod. (v sobotu zatvorené) a bude sa týkať len odberu na faktúru – hotovostné platby sú až do odvolania zrušené.

-

Pri expedícii a dodávkach tovaru a služieb poučte prosím všetkých Vašich zamestnancov, aby rešpektovali pokyny našich zamestnancov a pri vstupe do areálu nášho výrobného závodu nevyhnutne používali ochranné rúška alebo respirátory. V opačnom prípade im vstup do našej prevádzky nebude umožnený.

-

Výstavná plocha ABWlandu vrátane všetkých propagačných materiálov k našim produktom Vám bude plne k dispozícii, tak ako doteraz každý deň od 7.00 hod do 17.00 hod., bez osobného servisu a odborného poradenstva zo strany našich zamestnancov, do odvolania.

Všetky Vaše prípadné otázky a nejasnosti neváhajte kedykoľvek telefonicky konzultovať s našim obchodným a technickým oddelením, ktoré Vám bude telefonicky aj naďalej plne k dispozícii.

Ďakujeme za pochopenie.

Váš Tím ABW.


 

 

 

Návrat hore