Poradňa

Čo sú výkvety?

Betón je produkt vyrábaný z prírodných surovín. Základ tvorí kamenivo, cement a voda. Zloženie vstupných surovín nie je vždy stabilné, má svoje prirodzené odchýlky. Vplyvom vody, ktorá sa dostane po výrobe do betónového výrobku sa z vnútorných pórov betónu uvoľňuje vápno, ktoré difunduje na povrch prvkov. Voda sa odparí a na povrchu ostanú vápenné častice, tzv. "biele fľaky". Vykryštalizované vápno sa z povrchu betónu vplyvom poveternostných podmienok postupne odstraňuje a po čase výkvety zmiznú.

Ukladanie multiformátovej dlažby SMARTLINE

V prílohe nájdete návod na ukladanie dlažby SMARTLINE.

Ukladanie multiformátovej dlažby PLAZA multiformát

V prílohe nájdete návod na ukladanie dlažby PLAZA multiformát - odporúčame dva varianty ukladania - s preložením prvkov alebo s posunutím každého druhého radu položených vrstiev o 30cm. Nech sa páči, vyberte si...

Návod na ukladanie multiformátovej dlažby SOFTLINE a AVENUE.

V prílohe nájdete návod na ukladanie celého radu dlažieb SOFTLINE a AVENUE.

Nezabudnite, dlažbu treba ukladať naraz z troch paliet, aby sa jednotlivé prvky premiešali a vyložená plocha bola farebne vyvážená.

Návrat hore